Vores praksis

(Se desuden Om zazen og Koan studiet)
Amida. Copyright Mark Schumacher, http://www.onmarkproductions.com/html/amida.shtmlEn åben, uselvisk og opmærksom indstilling til praksis er fundamental - nærm dig praksis som en måde at give dig selv til hvert sekund af liv, uden forventninger eller personlige krav. Alt andet vil følge.

Som tiden går i ens praksis vil dens tilsyneladende eksotiske og fremmedartede natur falde bort og en naturlig energisk livsrytme vil åbenbares. Det vigtigste er at integrere zazen med dit dagligdags liv. Om du er i et kloster eller et andet praksissted, såsom i dit hjem, er buddhistisk praksis egen-praksis. Strukturerede omgivelser, hvor man kan praktisere zazen, er en dyrebar gave, men på ethvert sted, til enhver tid, uanset hvad der sker, er handling og den handlende ikke adskilt. Al praksis er der, hvor du er, hvad du end laver lige nu. Det kan ikke være anderledes.

Zazen
Bogstaveligt talt betyder zazen "at sidde i koncentration." Vi foretrækker at ikke oversætte det som meditation, undtagen lige i starten, for derved at lade ordet udvikle sin egen betydning i vesten. Både "meditation" og "kontemplation" kan pege på noget passivt, intellektuelt, stille eller blot afslappende. Zazen er aktivt og dynamisk, genforenende legeme og sind i en livlig undersøgelse af netop dette øjeblik.
I zazen sidder vi stille; uden stilhed i kroppen får vi ikke stilhed i sindet. Rygraden er ret, øjnene er åbne og blikket nedadrettet, munden lukket, åndedrættet naturligt, roligt og dybt. Både legeme og sind er afslappet - men uafbrudt fokuseret på dette øjeblik, dette åndedrag. Hvis og når du har svært ved dette, så tæl på udåndingerne fra et til ti; glemmer du, hvor du er i talrækken, begynder du bare forfra med "et".
I zendoen markerer klokker begyndelse og afslutning af zazen; der tales ikke. Under zazen perioden bevæg dig ikke, når du først har fundet en god stabil stilling; lad din krop og dit sind falde til ro.
Under zazenperioden kan du efter behov skifte stilling, stå op nogle minutter eller praktisere gående zazen udenfor. Gående zazen, kinhin, er en chance for at sætte zazen energi i bevægelse. Ligesom i zazen er ryggen ret, hovedet løftet, blikket nedadrettet og der er opmærksomhed på åndedrættet. Hold dine hænder samlet foran brystkassen. Vi går i stilhed, hvert skridt stille. Koncentrer dig om blot at gå.

Messen
Messen er et væsentligt led i vores zenpraksis - og hver dag er der ceremonier, som vi messer sammen. Recitationen skal resonere fra hara (underlivet), og med sutrabogen i øjenhøjde, kommer det dybe åndedrag vi har dyrket under zazen let og naturligt. Ved at messe forenes sind og åndedræt i stemmen, og mellemgulvet gøres derved løst og afslappet. Med et anspændt mellemgulv bliver sindet lettere forstyrret med tanker, og zenpraksis kan ikke flyde med sin naturlige klarhed. Nogle sange messes langsomt medens andre er hurtige og livlige. Det er ikke vigtigt at forstå hvad de betyder medens vi messer, men en sutrabog kan købes for yderligere studier.

Samu
Buddhas lære handler ikke kun om, hvad sker i vores sind under zazen; den handler rent faktisk om hvert eneste øjeblik i vores liv. For at træne buddhas vej i et aktivt liv, tilbyder templet samu, "arbejdspraksis", under sesshin og til andre tider. Mens vi arbejder, aktiveres vores zazenpraksis. Ligesom i zazen, arbejder vi i stilhed, med koncentration og fokus på den opgave, vi har fået tildelt.
De opgaver, man vil kunne møde i Havredal Zendo, er tempelrengøring, madlavning, køkkenarbejde, havearbejde, renskrivning, syning, maling, bygningsvedligeholdelse o.l. Der tages hensyn til deltagernes evner og fysisk formåen, men da formålet er zentræning, vil man ikke nødvendigvis få tildelt en opgave, som passer til ens faglighed.

Dokusan
Dokusan eller sanzen er et privat "interview" mellem en Zen elev og dennes mester. Det er et vigtigt element i Zen træning, som giver mesteren mulighed for at vejlede eleven personligt og giver eleven mulighed for at demonstrere sin forståelse. Arbejdet i dokusan-rummet, om det er med en formaliseret koan eller med andet, som aftales med mesteren, aktiverer din zazen - dokusan og zazen er to af hjørnestenene i den aktive udvikling af din praksis.
Under sidningerne, signaleres dokusans start med, at Choan Roshi ringer med en håndklokke fra dokusan-rummet. De traditionelle hilsner, som indleder og afslutter dokusan gennemgås ved instruktion, som tilbydes jævnligt. Mens zazen fortsætter i zendoen foregår interviewet i det særskilte rum indtil der igen ringes med klokken. Dette er både tegn for, at interviewet er afsluttet og at den næste, som skal til dokusan, skal rejse sig.
I Buddhistisk Samfund er der en enestående mulighed at have en kontinuerlig og vedholdende kontakt med Choan Roshi: ved vores ugentlige sidninger er der dokusan efter behov, under sesshin vil der være mulighed for at komme til dokusan op til tre gange om dagen. Andre dage og tidspunkter kan aftales med Roshi.
Dokusan og sanzen er forbeholdt Choan Roshis elever, som formaliserer forholdet i et ceremoni, som hedder "shoken". Under shoken anmoder den kommende elev Choan Roshi om at blive acceperet som elev og overrækker en hvid konvolut med en donation, "røgelsespenge". Herudover skal man være støttemedlem (se under "dana") eller deltager i en sesshin.
Som elev skal man deltage i mindst to 5-7 dages sesshin om året, med mindre man har en anden aftale med Choan Roshi. Hvis du ønsker at blive accepteret af Choan Roshi som elev, så nævn det til inji (Roshis assistent).

Zendoen
Zendoen (zazenhallen) er åben for lyde udefra, men vi er stille og opmærksomme; vi sidder i/med uselvisk årvågenhed. Tal ikke, distraher ikke dig selv ved at se dig omkring. Medlemmer af vores sangha (menighed) nyder hinandens selskab, men under træning bør samtaler være praktiske, korte og klare.
Den, der har ansvaret for zazen, kaldes jikijitsu. Jikijitsu tøver ikke med at korrigere en elev, der forstyrrer eller som synes at være ved at tabe interessen for opmærksomhed. Den seriøse elev vil tage dette som opmuntring, ikke som kritik. Jikijitsu ved, hvordan disciplinen skal styres, mærker stemningen i zendoen, og er altid opmærksom. Der bliver taget hensyn til deltagernes varierende fysiske evner, men oprethold positiv, uselvisk og aktiv tilstedeværen.
Den tilsynsførende i zendoen kaldes jisha. Han eller hun har ansvar for at hjælpe nye elever og dem, som får problemer under træningsperioder.
Det er dog kun dig, der er ansvarlig for din praksis. Gør dig venligst bekendt med formaliteter og procedurer i zendoen, og efterlev disse.

Andet
Uden grundlæggende respekt for stilhed og hensyn til andre har zazen intet begyndelsespunkt. Reglerne her udgør rammerne for vores træning og hjælper os med at fastholde intens koncentration. Derfor beder vi dig respektere følgende:

  • Brug løs beklædning i dæmpede farver. Undgå venligst tøj af kunststoffer, som "støjer", når du bevæger dig.
  • Hverken korte ærmer eller korte bukser er tilladt i zendoen.
  • Undlad venligst at bruge duftende kosmetik eller bære ure.
  • Tasker, tæpper, mobiltelefoner, vandflasker o.l. efterlades så vidt muligt udenfor zendoen.
  • Hatte, huer eller hætter bruges ikke i zendoen.
  • Rygning er ikke tilladt i eller omkring bygningerne.
  • Vær venligst opmærksom på, at stuehuset er et privat hjem.
  • Tak.