Buddhistisk Samfunds nyhedsbrev

Fint besøg & Efterårs Retræte

Sommeren er ved at være forbi. Ferien er slut, tørken er overstået, alt er igen grønt.

Vi får fint besøg i morgen (og fire dage frem) i Havredal Zendo. Soto zen mesteren Hogen Bays fra Great Vow Zen Monastery ankommer søndag ca 11:45 - lad os se, om vi ikke kan lokke en dharma-tale ud af ham - eller en to-zen-mestres diskussion. Så der er god grund til at komme til 'Meditation med mere' denne søndag.

Husk at tilmelde dig til efterårs retræte. Frist for tilmelding er ved at løbe ud. Vi vil også gerne have, at tilmeldte betaler hele beløbet med det samme, så vi kan komme videre med konstruktion af zendoen. Vi mangler penge til vægbeklædning og gulvbrædder. Gulvvarme bliver etableret på tirsdag, så vi kommer ikke til at fryse.

Skulle du have nogle fridage, så sig endelig til. Der er en hel del arbejde på grunden, som godt kunne bruge din hjælp.

Det var vist det for denne gang
Egmund
Buddhistisk Samfund

Grønt

Så er det endeligt blevet grønt heromkring, og frosten er fuldstændig ude af jorden. Kirsebærtræerne og 'mirabel' træerne samt laksebærbuskene på den anden side af vejen blomstrer.

Helligdags-retrætet er vel overstået, og der var rekordstor deltagelse. Vi sad i vores nye zendo, som vi håber er nærmest færdig til næste retræte (uge 42).

Der er nu aktiviteter hver søndag. Vi fortsætter vores program for lige uger og tilføjer meditation samt kurser i ulige uger. Der er med andre ord meditation hver søndag kl 10:00 med dokusan efter forudgående aftale.

'Forårs' nyheder

Forår med forbehold - det er først nu kommet i nærheden af frysepunktet, og alt er snedækket. Men solen skinner da heldigvis mere og mere.

Min lærer, Eido Shimano Roshi, døde den 18 februar. Han blev 85 år gammel. Jeg har jo brudt med ham for en hel del år siden, så jeg kommer ikke til at savne ham. Kongō Sōken Muishitsu Eidō Tai Zen Ji Dai Oshō var en af de mest indflydelsesrige mht. indføring af Rinzai Zen buddhismen i Vesten. Han sørgede for - sammen med nogle ganske få andre - at Rinzai Zen 'slog rod' her i Vesten - inklusiv Danmark. Vi har givet ham nogle ofringer i et hjørne af alteret et stykke tid: (se billede i on-line udgaven https://buddhistisksamfund.dk/node/43/) Eido Memorial
   
Hekigan Roku, en meget kendt koan samling og anden del af vores 'pensum' er endeligt udgivet - ja, på dansk. Den indeholder ikke alle 100 'sager', blot dem som jeg bruger i koan-studiet. Der er også en luksus-udgave, som, udover bogen, kommer med en DVD indeholdende 40 teishoer - en teisho for hver inkluderet koan. Køb den i butikken.
   
Husk nu at melde dig til helligdags-retræte senest d. 20 marts.

Vinter nyheder

Så er Buddhistisk Samfunds generalforsamling vel overstået. Bestyrelsen er blevet mere international, idet Ingeborg fra Norge er blevet valgt ind i stedet for Muin. Udover tempel opbygning var der ikke så megen aktivitet i 2017, men renoveringen af den tidligere garage til tempelbygning så store fremskridt, og da den nu er taget i brug, har vi flere planlagte aktiviteter allerede - nærmere om det snarest. Finansielt: Økonomien er sund, og der var noget højere indkomst og, især, udgifter sidste år.

Indkaldelse til Generalforsamling i Buddhistisk Samfund

Generalforsamling for Buddhistisk Samfund afholdes søndag, 11. februar kl. 12:00 i Havredal Zendo.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.

2. Formandens beretning.

3. Kassererens beretning.

4. Valg, genvalg til bestyrelsen. Muin og Dennis er på genvalg i år.

5. Valg af revisor.

6. Indkomne forslag.

7. Eventuelt.

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før general­forsamlingen,

Godt nyt år

- ønskes jer alle!

Vi er nu i år 2018 efter Jesus Kristus' fødsel, og vores nye tempelbygning kan snart tages i brug. Denne bygning er rent faktisk den første zen-buddhistiske tempelbygning i Danmark. Vores mester er ligeledes ham, som etablerede (Rinzai) zen-buddhismen i Danmark. For at holde denne vigtige tradition i live, er det nødvendigt, at aktive elever regelmæssigt kommer til dokusan - hvis ikke ansigt-til-ansigt, så i det mindste via Skype eller Google Hangout.Dette skal ske mindst én gang om måneden fremover (man kan dog vælge at være 'passiv' elev). Dokusan-møder mellem mester og elev er utroligt vigtigt i Rinzai zen traditionen. For at få lidt indblik i dette, se denne artikel: https://tricycle.org/magazine/the-meeting/.

Jeg vil desuden gøre opmærksom på kommende arrangementer. Der er Parinirvana 1-dags retræte d. 15 februar og Helligdags retræte d. 7-12 april. Se venligst detaljer på hjemmesiden. Husk nu at tilmelde dig i tide.

Rohatsu nyheder

Det er 'rohatsu' tid. Rohatsu betyder 8 december - den dag Siddharta Gautama vågnede op til DETTEs sande væsen og derefter blev kaldt Shakyamuni Buddha. Overalt i verden sidder folk i klostrene i årets mest intense retræte, rohatsu sesshin. Hvor intenst det kan blive kan man måske skimte i følgende uddrag af en artikel skrevet af en deltager i vores første (og eneste) rohatsu sesshin i Danmark - det er nu 33-34 år siden.

My great and wonderful Zen failure
(excerpts)
By Graeme Perrin

Nyheder fra Buddhistisk Samfund

Kære Sangha

Mange tak for jeres støtte og hjælp med/til vores nye tempelbygning - og den gamle. Men nu 'brænder det'; døre og vinduer ankommer torsdag aften, og vi vil jo gerne have dem sat i snarest. Så, hvis du skulle have nogle timer, en dag eller to denne weekend (4-5 november), så giv endelig besked. Hvis du kan hjælpe andre dage, f.x. følgende weekender, så forhør dig venligst om muligheden. Der er stadig lidt byggerod og nogle detaljer der skal ordnes, men ellers kan vi sidde i bygningen når døre og vinduer er sat i, så kom og hjælp.

September nyheder

Så er sommeren ovre. Det regner voldsomt lige nu her i Havredal.
Lidt hurtige korte nyheder:

Meget er sket med vores nye tempelbygning. Vi er i fuld gang med beklædning med nye rafter. Se mere via Havredal Zendos nyhedsbrev.
Vi har også fældet nogle flere træer, så - hvis du har tid - kom og hjælp med oprydningen.

Efterårs-retræte er om mindre end en måned nu, og tilmeldingsfristen udløber om to uger. Ønsker du at deltage, så er det nu.

Sommer nyheder

Kære sangha
Dette er mest om vores tempel-byggeri. De, som ønsker at følge med, bedes abonnere på Havredal Zendos nyhedsbrev, som findes på hjemmesiden, http://havredalzendo.dk og vil blive udsendt hver gang der sker noget med byggeriet. Soin har allerede skrevet det første nyhedsbrev. Du kan se det her: http://havredalzendo.dk/node/16

Sider

Abonnér på Buddhistisk Samfunds nyhedsbrev