Abonnér på Buddhistisk Samfund RSS    Abonnér på vores NYHEDER (indsæt dette link i din RSS-læser).

Indkaldelse til generalforsamling i Buddhistisk Samfund

Generalforsamling for Buddhistisk Samfund afholdes søndag, 5. februar kl. 12:00 i Havredal Zendo.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.

2. Formandens beretning.

3. Kassererens beretning.

4. Valg, genvalg til bestyrelsen. Ingen er på genvalg i år, så dette punkt er ikke aktuelt.

5. Valg af revisor.

6. Indkomne forslag.

7. Eventuelt.

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før general­forsamlingen,

Subscribe to Buddhist Society RSS