Indkaldelse til generalforsamling i Buddhistisk Samfund

Generalforsamling for Buddhistisk Samfund afholdes søndag, 7. februar kl. 11:00 i Havredal Zendo.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.

2. Formandens beretning.

3. Kassererens beretning.

4. Valg, genvalg til bestyrelsen. Mahamud Miraseppasi opstilles.

5. Valg af revisor.

6. Der vil blive fremlagt forslag til ændring af Buddhistisk Samfunds i CVR registrerede navn. Aktive elever kan få tilsendt detaljer hvis ønsket (samt samfundets årsregnskab).

7. Eventuelt.

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før general­forsamlingen,

Vi gør venligst opmærksom på, at kun aktive elever der har været støttemedlemmer i mindst tre måneder og er uden restancer er stemmeberettigede ved generalforsamlinger.

Fremmøde kan ske fysisk eller via elektroniske midler (virtuelt), hvis disse gør det muligt for alle at kommunikere.
På grund af corona-krisen skal vi have besked mindst to døgn før afholdelsen, hvis du ønsker at deltage fysisk - der er begrænset deltagelse. Vi skal også have at vide, om du vil være med via Google Hangout, så vi kan sende dig et invitationslink.