Indkaldelse til generalforsamling i Buddhistisk Samfund

Generalforsamling for Buddhistisk Samfund afholdes søndag, 16. februar kl. 11:00 i Havredal Zendo.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.

2. Formandens beretning.

3. Kassererens beretning.

4. Valg, genvalg til bestyrelsen. Lasse May opstilles.

5. Valg af revisor.

6. Indkomne forslag. Der vil blive fremlagt forslag til ændring af vedtægter for samfundet.

7. Eventuelt.

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før general­forsamlingen,

Vi gør venligst opmærksom på, at kun personer der har været støttemedlemmer i mindst tre måneder og er uden restancer er stemmeberettigede ved generalforsamlinger.

Fremmøde kan ske fysisk eller via elektroniske midler (virtuelt), hvis disse gør det muligt for alle at kommunikere.

Velmødt!