Generalforsamling i Buddhistisk Samfund

Generalforsamling for Buddhistisk Samfund afholdes søndag, 17. februar kl. 12:00 i Havredal Zendo.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.

2. Formandens beretning.

3. Kassererens beretning.

4. Valg, genvalg til bestyrelsen. Soin og Seishin er på genvalg i år.

5. Valg af revisor.

6. Indkomne forslag.

7. Eventuelt.

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før general­forsamlingen,

Vi gør venligst opmærksom på, at kun personer der har været støttemedlemmer i mindst tre måneder og er uden restancer er stemmeberettigede ved generalforsamlinger.

Fremmøde kan ske fysisk eller via elektroniske midler (virtuelt), hvis disse gør det muligt for alle at kommunikere.

Velmødt!

Dansk