Indkaldelse til Generalforsamling i Buddhistisk Samfund

Generalforsamling for Buddhistisk Samfund afholdes søndag, 17. februar kl. 12:00 i Havredal Zendo.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.

2. Formandens beretning.

3. Kassererens beretning.

4. Valg, genvalg til bestyrelsen. Soin og Seishin er på genvalg i år.

5. Valg af revisor.

6. Indkomne forslag.

7. Eventuelt.

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før general­forsamlingen,

Vi gør venligst opmærksom på, at kun personer der har været støttemedlemmer i mindst tre måneder og er uden restancer er stemmeberettigede ved generalforsamlinger.

Fremmøde kan ske fysisk eller via elektroniske midler (virtuelt), hvis disse gør det muligt for alle at kommunikere.

Velmødt!