Nirvana heldages meditation

Parinirvana heldages meditation (en-dages retræte) afholdes torsdag d. 15 februar 2018 fra kl. 9:00 til 21:00.

Tilmeldingsfrist er d. 15. januar. Retrætet er åbent for alle med en vis erfaring med meditation.
Prisen er kr. 950, hvoraf kr. 100 udgør depositum. Støttemedlemmer gennem mindst 3 mdr. får automatisk skattemæssig fradrag for prisen udover depositum da dette betragtes som dana, gave til samfundet.
Udfyld denne ansøgning hvis det er første gang du deltager eller har nye informationer siden sidst. Hvis du tidligere har udfyldt et ansøgningsskema, så udfyld den korte ansøgning i stedet for. Din tilmelding gælder først når du har fået tilsagn og depositum på kr. 100 er indsat på samfundets konto: 8401 - 4255982. Restbeløb (kr. 850) bedes indsat på samme konto senest en uge før ankomst.

Det indbetalte beløb går ikke til at betale vores lærer i forbindelse med den undervisning, han giver. Undervisningen er efter buddhistisk tradition, en gave, dana. Læreren betales af deltagernes donationer (dana), der overrækkes personligt ved afslutningen af retrætet. Disse donationer gives for at vores lærer har midler til livets ophold, ligesom fortidens vandrende munke. Hvad man giver er valgfrit og afhænger helt af ens individuelle økonomiske formåen, men hvis du er i tvivl foreslår vi 150 kr.


PROGRAM

9:00 Kort morgenceremoni, zazen
10:00 Teisho
~11:30 Zazen, dokusan
13:00 Frokost
14:00-16:00 Zazen
16-17:00 Egen praksis
17:00 Kaihan, aftensmad
18:30 Teidai Denpo, zazen, dokusan
21:00 Afslutning

Dansk