Abonnér på Buddhistisk Samfund RSS    Abonnér på vores NYHEDER (indsæt dette link i din RSS-læser).

Danmark er 'lukket ned'

Kære venner
En haste-meddelelse:
For at hjælpe med til at 'flade kúrven ud', så vi ikke alle bliver smittet på en gang og overvælder sundhedssystemet, lukker vi indtil videre Havredal Zendo.
Angående retræte/sesshin i uge 20: Lad os se tiden an.
Sid, praktiser zazen, hjemme. Virtuel kontakt hertil er muligt - dokusan, konsultering osv. via Skype, Google Hangout eller ZOOM.

Pas godt på jer selv, hinanden og alle andre.

Indkaldelse til generalforsamling i Buddhistisk Samfund

Generalforsamling for Buddhistisk Samfund afholdes søndag, 16. februar kl. 11:00 i Havredal Zendo.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.

2. Formandens beretning.

3. Kassererens beretning.

4. Valg, genvalg til bestyrelsen. Lasse May opstilles.

5. Valg af revisor.

6. Indkomne forslag. Der vil blive fremlagt forslag til ændring af vedtægter for samfundet.

7. Eventuelt.

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før general­forsamlingen,

Vinternyt

Ja, det er vinter - i det mindste på kalenderen.
Sidste retræte og efterfølgende 'fallout' var - for mig i det mindste - ganske interessant, og mindede mig om den første af '101 zen historier':

November nyheder

Så er vi 'levende' igen. Zendoen åbner atter søndag d. 3 november.

Efterår i Haurdal

Så begynder kulden (den relative) at trænge sig på. Vi får nok frost inden en uge er gået.
En yderst spændende sesshin (et retræte) er vel overstået, og vi vil gerne have lidt fri/ferie (første i mange år), så Havredal Zendo er lukket for/i oktober måned. Vi ses d. 3. november - forhåbentlig. Hvis du skulle have akut brug for min hjælp denne måned, så kontakt mig.

Hedebølge-nyheder

Ja, det er hedebølge - igen - her i Havredal Zendo. Ukrudt og krudt vokser (nærmest) uhæmmet.

Først og fremmest vil jeg gøre opmærksom på vores efterårs-retræte. I dag er sidste frist for tilmelding. Det bliver jo første fulde (5-dages) retræte med vores nye 'virkemidler', så det burde absolut være tid og penge værd.

Og så er der kommet lys i zendoen. Soin har installeret alle lamperne i meditationsrummet, så nu mangler vi nærmest kun det endelige gulv. Har du lyst til at donere et sådant?

Til sidst vil jeg lige nævne, at jeg producerer den sundest tænkelige drink - ægte kefir. Den kan købes her, eller du kan komme og hente ægte kefir-knolde, også kaldet tibetanske svampe (de er gratis, når vi har dem). Det er noget helt andet end supermarked-kefir (den er ikke baseret på ægte kefir knolde, men en 'starter-kultur').

Sommer nyt 2019

Sommeren er kommet til Haurdal (sådan staver vi på lokalsproget), de største bambusskud er allerede oppe på fire meter (og vokser stadig) og myggene er udkommet.

Der har været meget & mange positive reaktioner på vores nye forestillingsopløsningsmiddel, og jeg vil de kommende dage prøve at besvare de modtagne personlige beskeder. Jeg er nu (også) i gang med at udvikle en 'vaccine' mod 'lidelse' (dukha), så vi undgår 'tilbagefald' - hvad siger du til det? Der er jo visse dage, hvor tanker og forestillinger 'vælter ind', og man - i nogle få sekunder - bliver trukket ind i pinsler af diverse art (irritation, vrede, angst, frygt - - - ), men det er jo de morsomme dage - man kan ikke lade være med at le højt over dette/disse.

Endnu en teisho er på youtube på Havredal Zendos kanal, https://www.youtube.com/user/taikyoji/videos - https://youtu.be/tw5sLQxBe1I
Disse er jo ikke videoer, men lydfiler, og vil blive indsat her på hjemmesiden snarest (billigere download).

Udvidet service: De, jeg kender, kan konsultere mig per video-konference (Skype, G-Hangout, zoom).

Husk nu at tilmelde dig efterårsretræte, https://buddhistisksamfund.dk/node/63

De bedste - - - - (& så skal jeg nok skære ned på denne 'spamning' igen)
E.T.

En ny æra er startet i Buddhistisk Samfund.

En ny æra er startet i Buddhistisk Samfund.

Jeg har snakket meget om endelig og absolut fred i sindet, men har ikke helt selv været der. Jeg har sagt mange kloge ting i mine teishoer (formelle foredrag under retræter) og bagefter undret mig over hvor al den visdom kom fra – jeg har været (følt mig) adskilt fra den. Nu, siden sidste retræte, er jeg ikke længere adskilt, og endelig og absolut fred i sindet er opnået.

Jeg har opdaget et ’forestillingsopløsningsmiddel’.

Ja, jeg har talt meget om virkeligheden vs. forestillingsverdenen, men kunne ikke selv fuldt skelne. Jeg havde flere forestillinger, som jeg antog for virkelighed. De er nu opløst. Jeg kan klart skelne, genkende en forestilling og er ikke længere en sur gammel zenmester, men snarere en kærlig og lykkelig ven. Mit job er ikke længere at udbrede buddhismen, men at hjælpe dig til også at opleve dette – til også at blive lykkelig. Lad os vække vores indbyggede evige livsglæde og lade den frit ’blomstre’ op/ud gennem os alle (i det mindste de af jer som ønsker det).

Dette er ikke pral, men snarere en ydmygende erkendelse. Jeg har ikke opnået noget, snarere tvært imod.

Så fremover – udover ’klassisk’ dokusan – vil jeg tilbyde samtaler, hjælp til at komme ud af lidelse og hvad der ellers måtte være behov for i den retning.

Kommentarer & spørgsmål velkomne

Ps. Der er endnu en teisho på youtube: https://youtu.be/xmyW1CHB3Pk

De bedste - - -
E.T. (Denko)

Sommernyt

Så er et meget vellykket retræte overstået. Vellykket nok fordi jeg har opdaget yderligere redskaber til at hjælpe jer med. Vi er nu begyndt at gå til direkte angreb på forestillinger og overbevisninger, som jo egentlig er den eneste 'lidelse' der findes. Tror vi ikke længere på dem, så er vi lykkelige - eller, som jeg foretrækker at udtrykke det, vores evige indbyggede livsglæde 'flyder frit'. Et glimt af vores 'nye stil' kan måske anes i teishoerne (foredragene) fra dette retræte. Den første er udgivet på vores youtube kanal: https://youtu.be/e5R-_P-smhk og de to andre dukker op i løbet af de næste uger.

Denne tid på året er naturen helt fantastisk. Der er noget smukt for alle sanser. Så jeg tror vi 'glemmer' helligdagene og lægger forårsretræte i uge 19 eller 20 fremover.

Medens vi snakker om retrære: Efterårs retræte bliver fra d. 22 til d. 27 september.

Forårsnyheder 2019

Så er det forår i Havredal - ja, det har faktisk være forårs-agtigt i lang tid. Verden bliver grønnere, og der er blomster overalt.

Vi får igen i år besøg af Hogen Bays roshi fra Oregon, USA. Der er planlagt to 3-timers arrangementer med ham lørdag d. 6 april, kl 9-12 og kl 13:30-16:30 hver med zazen, Teisho/Dharma-tale og diskussion. Pris per arrangement er kr. 250 eller kr 450 for begge. Frokost kan arrangeres for kr 50, hvis vi får besked senest et døgn før. Ja, retrætedeltagere kan overnatte gratis. Beløb kan overføres til vores bankkonto i forvejen eller betales med mobilepay til 59874 ved ankomst.

Dette betyder, at det kommende retræte skrumper med en dag (tilbage til 5 dage) og først starter om søndagen. Til gengæld genindfører vi fuld morgenceremoni. Helligdags Retræte er fra d. 7 april til den 12 april og sidste frist for tilmelding er d. 16 marts.

Buddhistisk Samfunds generalforsamling er vel overstået. Soin og Seishin blev genvalgt og regnskab for 2018 godkendt.

Sider

Abonnér på Buddhistisk Samfund RSS