Dana

For at overvinde vores grådighed og egoisme, som støtte for vores helhjertede praksis, praktiseres dana, gavmildhed. Dana er en tradition, som er med til at garantere buddhismens overleven. Dharmaen videregives i denne særlige ånd og danatraditionen inviterer os til at praktisere gavmildhed og medleven i en erkendelse af, at alle og alt er forbundet.

Buddhistisk Samfunds fortsatte eksistens sikres af dana – månedlige (løbende) såvel som enkeltstående gaver – og af indtægter fra de kurser, workshops og retræter (sesshin), som vi afholder.

Buddhistisk Samfunds sangha (menighed) medlemmer, dana-givere, donerer kr. 75-1.500/md samt enkeltstående gaver i forbindelse med klosteraktiviteter. For at være aktivt støttemedlem, som er en forudsætning for at være elev af Choan Roshi, giver man løbende (månedligt) minimum 2% af ens indtægt (dog min. kr. 250/md.). Aktive støttemedlemmer fritages for at betale en fast pris ved de fleste klosteraktiviteter og nyder den praksis, dana indbyder til.

Vi accepterer gerne - og efter nærmere aftale - madvarer, byggematerialer, brændsel og lignende donationer såvel som pengegaver. Vi accepterer også din gavmilde donation af tid og arbejdskraft, som gør det muligt for samfundet og zendoen at opretholde deres aktivitetsniveau og minimere omkostninger.

Såfremt du ønsker at vise din taknemmelighed overfor lærerens engagement og arbejde, er du velkommen til at give en særskilt donation i en hvid konvolut eller ved at indsætte en gave på klosterets bankkonto; husk venligst at skrive, at det er en gave til læreren.

Ligeledes accepterer vi med taknemmelighed en yderligere donation i forbindelse med dit ophold, som vil gøre det muligt for mindre bemidlede at deltage i de aktiviteter, som klosteret tilbyder. Venligst specificere dette i forbindelse med din donation.

Kontakt os, hvis du vil vide mere.


Bankkonto:
8401 - 4255982