Buddhistisk Samfund

Velkommen til Buddhistisk Samfund Jizo

Buddhismen er i dag ganske velkendt i vesten. Alle buddhistiske skoler er baseret på Shakyamuni Buddhas lære. Han levede i det nordlige Indien for omkring 2500 år siden. Som treogtrediveårig havde han en oplevelse - en religiøs opvågning, som satte ham i stand til at se hvad dette univers er, hvordan det fungerer og hvordan vi mennesker kan leve i harmoni. Udfra denne oplevelse kom Shakyamuni Buddhas visdom og medleven. Siden den dag indtil sin død som firsårig stræbte han for at hjælpe andre til denne indsigt.
Gennem tiderne har flere forskellige buddhistiske skoler udviklet sig. Zen er en af disse skoler, hvor zazen, siddende meditation, er den centrale aktivitet.

En velkendt 'definition' af Zen Buddhisme er:
    En speciel videregiven udenfor skrifterne,
    Uafhængig af ord og bogstaver,
    Der direkte peger på menneskets hjerte,
    Så man ser ind i sit væsen og opnår perfekt oplysning.


At opnå perfekt oplysning er en oplevelse (medlevelse) af at alt og alle rent faktisk altid er og altid har været perfekt. Der er intet at opnå! Det er allerede her. Som Rinzai sagde: "Som denne bjergmunk ser det, er vi ikke forskellige fra Shakyamuni. Følg blot omstændighederne og din fortids karma slettes derved. Rinzai Roku kapitel 11

Zazen - meditation - er derfor simpelthen at sidde. Der er intet at stræbe efter, intet at opnå. At mestre en sådan tilstand kræver dog en vis justering. Det er her buddhistisk træning kommer ind.

Rinzai Zen Buddhismen er berømt for brugen af koaner for at "vække" sine elever til denne "specielle transmission udenfor skrifterne". Koaner er dialoger eller spørgsmål, der er umulige at forstå intellektuelt, men i stedet peger på direkte oplevelse.

Buddhistisk Samfund er et sted hvor du kan komme til zen buddhistisk træning.

Vores praksis er baseret på Rinzai zen skolen buddha dharma.

Om Buddhistisk samfund

Hakuin Buddhistisk Samfunds medlemmer er folk, der har fundet sammen for at komme videre i deres personlige udvikling gennem træning i den stil, som blev bragt til Danmark og videreudviklet af Choan Roshi.

Buddhismen i en nøddeskal: Buddhismen handler om: Hvad er virkeligheden? Hvordan fungerer den? Og hvordan kan jeg lære at leve i harmoni med dette, således at jeg kan opnå endelig og absolut fred i sindet hinsides enhver tvivl, frygt og forvirring.

Det er dette vores træning og praksis handler om. Ikke teoretisk (man bliver ikke mæt af at læse madopskrifter), men reel træning med dette for øje.

Vores praksissted er Havredal Zendo i Midtjylland.

Indmelding i Buddhistisk Samfund foregår ved at klikke på "Opret konto".

Buddhistisk Samfund er på SKATs liste over godkendte foreninger under navnet Borabbudur Yiekgeo Bolamida Gghanndharra. Vi er godkendt efter LL § 8 A og LL § 12, stk 3, som berettiget til at modtage gaver, løbende ydelser mv. med fradragsret for giveren.
For at udnytte dette kan du udfylde et gavebrev.

Buddhistisk Samfunds vedtægter kan ses her.

Buddhistisk Samfunds etiske retningslinjer kan ses her.

Historisk
I 1921 stiftede overlæge og psykiater i Viborg, Dr. Christian F. Melbye, inspireret af den teosofiske buddhisme, den første danske buddhistiske forening, Buddhistisk Samfund (- i Danmark), hvis medlemstal aldrig oversteg 10 personer. Foreningen stoppede med Melbyes død i 1953.

Melbye var den danske repræsentant for to indflydelsesrige internationale buddhistiske organisationer, Bund für Buddhistische Leben og Mahabodhi Society, og personligt kommunikerede han med Anagarika Dharmapala og D.T. Suzuki. Han var en intellektuel, og var bekymret over hvordan han skulle formidle, hvad han erkendte var for eksotiske for de fleste af hans samtidige landsmænd:

"Buddhisme på dansk jord - ja, meget kunne vække ens håb om at det havde gode udsigter. Og som vi ser heden dækket af lyng i fuldt flor, kan vi også se Buddhas ophøjede tanker breder sig blandt et stort antal mennesker midt iblandt vores tørre danske åndelige jord".

Det var imidlertid symptomatisk, at den håndfuld medlemmer, der var i Buddhistisk Samfund - bortset fra at offentliggøre et buddhistisk tidsskrift (artikler som blev skrevet af Melbye selv), - aldrig mødtes for rent faktisk at praktisere buddhisme, før Buddhistisk Samfunds endelige opløsning i 1950.

Buddhistisk Samfund er nu genopstået - og med den betydelige forskel, at vi faktisk er en gruppe mennesker, der praktiserer buddhisme. Om det så medfører, at "Buddhas ophøjede tanker breder sig blandt et stort antal mennesker midt iblandt vores tørre danske åndelige jord" får vi se, men det er da sandelig vores håb.

Buddhistisk Samfund er et religiøst samfund af buddhister der praktiserer under ledelse af Shuho Seishin Sommerhall. Vores 'stil' er en videreudvikling af Rinzai Zen Buddhismen.

Om vores lærere

Choan Denko RoshiChoan Bertelsen Roshi (tidligere Denko John Møller Mortensen), er en af ganske få vesterlændinge der har fuldført Rinzai zenbuddhistisk træning og er blevet zenmester.

Han blev først interesseret i Buddhisme sidst i tresserne og tog til Ryutaku-Ji i Japan, hvor han mødte Soen Nakagawa Roshi. Senere blev han elev af Soen Roshis efterfølger, Eido Shimano Roshi. Choan Roshi blev ordineret som Rinzai Zen Buddhistisk munk i Dai Bosatsu Zendo i 1980. Efter 22 års træning modtog Roshi Dharma Transmission (Inka) fra Eido Roshi i 2002, og blev hermed zenmester og linieholder indenfor Rinzai zenbuddhismen.

Choan Roshi har ledet eget tempel i USA igennem 5 år, har været præsident ved Zen Studies Society i New York (startet for D. T. Suzuki i halvtredserne), samt viceabbed i Dai Bosatsu klosteret i Catskill bjergene i USA.

Choan Roshi er medlem af AZTA, American Zen Teachers Association.

Choan Roshi har per d. 23 maj 2024 trukket sig tilbage.Seishin Bunyen OshoShuho Seishin Bunyen Osho er født i april 1978 i Iran. I en alder af 8 år blev hun nødt til at flygte fra Iran til Tyrkiet med sin familie. Her havde hun som 9-årig en opvågningsoplevelse som var starten på en intens søgen gennem de næste 26 år. Hun ønskede at kunne vedligeholde den 'tomme' oplevelse af sit virkelige væsen.

I 1990 flyttede familien til Danmark, hvor Shuho tog en uddannelse til cand. merc. HRM. Hun levede et 'normalt' liv indtil hun mødte Zen mester Choan Bertelsen i 2015. Hun droppede så karriere og flyttede til Havredal Zendo for at fordybe sig i Rinzai Zen buddhismen.

Den 8. december 2016 blev Shuho ordineret som munk. Den 8. oktober 2021 blev Shuho udpeget som Dharmlærer og den 15. april 2023 modtog hun Dharmaen fra Choan Roshi ved en dharmatransmissions ceremoni i Havredal Zendo. Den 23. maj 2024 blev hun indsat som Buddhistisk Samfunds abbed. Efter mere end et livs kamp for at forstå menneskets kompliceret sind er Shuho Osho klar til at lære fra sig og vi glæder os alle til at opleve hendes klare visdom.

Hvad sker der i Havredal Zendo?

De fleste dage er der zazen (meditation) i Havredal Zendo og flere gange om ugen er der morgenceremoni.
Vi elsker at sidde i zazen, så tider kan arrangeres mandag og fredag mellem kl. 8:30 og 19:30, tirsdag onsdag torsdag mellem kl. 8:30 og 14:30, søndag mellen kl. 10 og 14 - kontakt os mindst et døgn i forvejen.
Der er mulighed for dokusan (kun for aktive elever) og/eller samtale ('konsultation') efter behov. Dokusan skal aftales inden sidningen.